TopStream, studio języka angielskiego, Lublin

Sekretariat internetowy

Kursy certyfikatowe ogólne

Stań się certyfikowanym ekspertem z języka angielskiego!

Charakterystyka kursu

Kursy certyfikatowe ogólne przygotowują do międzynarodowych testów Uniwersytetu Cambridge: Key English Test (KET), Preliminary English Test (PET), First Certificate in English (CAE), Certificate In Advanced English (CAE), Certificate of Proficiency in English (CPE). W czasie kursu uczestnicy poznają słownictwo i wiadomości gramatyczne wymagane na danym poziomie egzaminacyjnym, doskonalą wszystkie sprawności językowe - czytanie, pisanie, rozumienie ze słuchu, ze szczególnym naciskiem na mówienie. Uczniowie rozwiązują zadania oparte na oryginalnych testach, nabywając również wiedzę na temat najskuteczniejszych strategii egzaminacyjnych i umiejętność jej wykorzystania. Każdy z poziomów kończy egzamin próbny.

Poziomy

pre-KET Prep 120 godz. lekcyjnych/rok 2x w tygodniu po 90 min.
KET Prep 120 godz. lekcyjnych/rok 2x w tygodniu po 90 min.
pre-PET Prep 120 godz. lekcyjnych/rok 2x w tygodniu po 90 min.
PET Prep 120 godz. lekcyjnych/rok 2x w tygodniu po 90 min.
pre-FCE Prep 120 godz. lekcyjnych/rok 2x w tygodniu po 90 min.
FCE Prep 120 godz. lekcyjnych/rok 2x w tygodniu po 90 min.
pre-CAE Prep 120 godz. lekcyjnych/rok 2x w tygodniu po 90 min.
CAE Prep 120 godz. lekcyjnych/rok 2x w tygodniu po 90 min.
pre-CPE Prep 120 godz. lekcyjnych/rok 2x w tygodniu po 90 min.
CPE Prep 120 godz. lekcyjnych/rok 2x w tygodniu po 90 min.

 Gdzie uczymy?

SP nr 21, ul. Zuchów 1; Lublin (Centrum)
ZSO nr 4, ul. Tumidajskiego 6A; Lublin (Kalinowszczyzna)

Kontakt

biuro: 510-329-339
e-mail: biuro@topstream.pl

Studio Języków Obcych "TOP STREAM", Lublin

Tworzenie stron Lublin, Warszawa, Kraków