TopStream, studio języka angielskiego, Lublin

Sekretariat internetowy

Kursy dla dzieci

Oferta edukacyjna dla najmłodszych

Kurs dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat

Charakterystyka kursu

Kurs został przygotowany w oparciu o najnowsze podręczniki czołowych wydawnictw językowych. Na tym etapie nauki koncentrujemy się na poznawaniu słownictwa, nabywaniu umiejętności rozumienia ze słuchu i mówienia w zakresie podstawowych zwrotów i wyrażeń. Stosujemy skuteczne i sprawdzone metody nauczania dostosowane do wieku i możliwości dzieci, odwzorowujące naturalny sposób przyswajania języka ojczystego (w tym m.in. Total Physical Response, Storytelling, Drama, Metoda Komunikacyjna, Multisensory Approach, Metoda Wielorakich Inteligencji, itd.).

Na zajęciach wykorzystujemy bogatą bazę pomocy dydaktycznych, gier językowych, zabaw, piosenek, historyjek i innych pomysłów aktywizujących dzieci. Po ukończeniu każdego poziomu dzieci otrzymują dyplomy.

Poziomy

Nursery English level 1 64 jedn. lekcyjne / rok 2 x w tygodniu po 30 min.
Nursery English level 2 64 jedn. lekcyjne / rok 2 x w tygodniu po 45 min.
Nursery English level 3 64 jedn. lekcyjne / rok
2 x w tygodniu po 45 min.

 

Kurs dla dzieci w wieku od 6 do 15 lat

Charakterystyka kursu

Kurs został przygotowany w oparciu o podręczniki wydawnictwa Cambridge University Press. W trakcie 6-poziomowego kursu dzieci rozwijają wszystkie podstawowe umiejętności językowe, tj. mówienie, czytanie, pisanie, rozumienie ze słuchu oraz poznają słownictwo w zakresie wyszczególnionym w zaleceniach Rady Europy (Common European Framework of Reference for Languages, CEFR) dla poziomów (pre)-A1 do A2. Ponadto, na poziomach 3-6 wprowadzane są również zagadnienia gramatyczne.

Na zajęciach w szerokim zakresie wykorzystujemy multimedia. Staramy się również pokazywać kulturę krajów anglojęzycznych. Uczestnicy kursu chcący przystąpić do egzaminu Cambridge, odpowiedniego dla danego poziomu nauczania (YLE Starters, Movers, Flyers lub KET, PET), mają możliwość uczestniczenia w dodatkowych zajęciach przygotowania do egzaminu.

Poziomy

Primary English level 0 64 godz. lekcyjnych/rok 2x w tygodniu po 45 min.
Primary English level 1 85 godz. lekcyjnych/rok 2x w tygodniu po 60 min.
Primary English level 2 85 godz. lekcyjnych/rok 2x w tygodniu po 60 min.
Primary English level 3 85 godz. lekcyjnych/rok 2x w tygodniu po 60 min.
Primary English level 4 85 godz. lekcyjnych/rok 2x w tygodniu po 60 min.
Primary English level 5 85 godz. lekcyjnych/rok 2x w tygodniu po 60 min.
Primary English level 6 85 godz. lekcyjnych/rok 2x w tygodniu po 60 min.
Primary English level 7 85 godz. lekcyjnych/rok 2x w tygodniu po 60 min.
Primary English level 8 85 godz. lekcyjnych/rok 2x w tygodniu po 60 min.

 Gdzie uczymy?

SP nr 21, ul. Zuchów 1; Lublin (Centrum)
ZSO nr 4, ul. Tumidajskiego 6A; Lublin (Kalinowszczyzna)

Kontakt

biuro: 510-329-339
e-mail: biuro@topstream.pl

Studio Języków Obcych "TOP STREAM", Lublin

Tworzenie stron Lublin, Warszawa, Kraków