TopStream, studio języka angielskiego, Lublin

Sekretariat internetowy

Kursy certyfikatowe dla dzieci

Certyfikaty dla najmłodszych uczniów angielskiego

Charakterystyka kursu

Kursy certyfikatowe dla dzieci przygotowują do zdawania międzynarodowych testów Cambridge YLE (Young Learners English). Przeznaczone są one dla dzieci w wieku 7-12 lat i posiadają 3 stopnie trudności: Starters, Movers i Flyers. Każdy z poziomów składa się z 3 części (Czytanie i Pisanie, Słuchanie, Mówienie). Dzięki zdawaniu testów YLE dziecko zyskuje pewność w mówieniu, wiarę we własne siły oraz poczucie sukcesu, co stanowi pozytywną motywację do dalszej nauki; Rodzice natomiast zyskują potwierdzenie postępów dziecka. W czasie zajęć ćwiczymy wszystkie sprawności językowe wymagane na testach, kładąc szczególny nacisk na przełamanie bariery w mówieniu, rozwiązujemy zadania wzorowane na oryginalnych testach YLE.

Poziomy

Starters Prep 100 godz. lekcyjnych/rok 2x w tygodniu po 70 min.
Starters Prep+ 36 godz. lekcyjnych/rok 1x w tygodniu po 60 min.*
Movers Prep 100 godz. lekcyjnych/rok 2x w tygodniu po 70 min.
Movers Prep+ 36 godz. lekcyjnych/rok 1x w tygodniu po 60 min.*
Flyers Prep 100 godz. lekcyjnych/rok 2x w tygodniu po 70 min.
Flyers Prep+ 36 godz. lekcyjnych/rok 1x w tygodniu po 60 min.*

* kursy dla uczestników jednego z kursów dla dzieci w SJO "TOP STREAM"



Gdzie uczymy?

SP nr 21, ul. Zuchów 1; Lublin (Centrum)
ZSO nr 4, ul. Tumidajskiego 6A; Lublin (Kalinowszczyzna)

Kontakt

biuro: 510-329-339
e-mail: biuro@topstream.pl

Studio Języków Obcych "TOP STREAM", Lublin

Tworzenie stron Lublin, Warszawa, Kraków